| Tender Support |

Sinds 2005 hebben we ons gespecialiseerd in het opstellen en vormgeven van Plannen van Aanpak voor tenders in de bouw, inrichting, beveiliging en andere sectoren. Voor vele bedrijven en teams, voor kleine en heel grote projecten, meewerken aan plannen die overtuigen. Voor JP van Eesteren, Croonwolter&dros, BAM Utiliteitsbouw, -Woningbouw, -Infra, -Civil en -Techniek, Mobilis, Van Gelder, Bosch, Boele & van Eesteren, Kuijpers, Hazenberg, Strukton, Spie en anderen. Die plannen werden consequent met hoge scores beoordeeld.

Meer dan 350 tenders hebben we inmiddels geschreven, geredigeerd, professioneel opgemaakt en /of helpen presenteren. Daarbij zijn we altijd op zoek naar het unieke, het klantgerichte, en het goed communicerende van de stukken, de inhoud, de sterke punten en de presentatie.

Bij deze communicatie gaat het altijd om een mix van tekst (inhoud), beeld (vorm) en een prettige, overtuigende 'tone of voice'. Infographics en visuals (beelden met een verhaal) worden daarbij steeds belangrijker. Wij gaan voor een mix die overtuigt en die kwaliteit communiceert, of helpen u op dit punt bij onderdelen van het proces. Hieronder een aantal recente voorbeelden.

Als extra toegevoegde waarde leveren we tenderteams frisse energie en inspiratie. Stellen we vragen, daar waar routine dreigt. Vertegenwoordigen we de klant en 'staan we pal' voor optimale klantgerichtheid. Zorgen we voor plezier en vaart in de klus en voor doelgericht samenwerken.

Neem eens contact op over alle mogelijkheden ...

Ik hoor graag, met vriendelijke groet,
Joost Wesdorp
06 - 546 831 64

wesd@xs4all.nl

| Voorbeelden |

PvA hangar 10 kopiëren

Hangar 10: duurzame hangar voor KLM -Transavia op Schiphol

Voorjaar 2024

Tender voor Hangar 10: moet de duurzaamste hangar van Europa worden. Stukken gemaakt voor Visser-Smit Bouw en Croonwolter&dros. Tender met BAVO-fase. Met heel veel aandacht gemaakt en samengesteld.

Tender gescoord! 

Nieuw hoofdkantoor Philips
Amsterdam, 3e tender voor Spie

Najaar 2023

Tender voor Spie: aanbesteding van nieuwe hoofdkantoor op Zuidas in Amsterdam. Wij deden de opmaak. Een tender zonder allerlei restricties qua lay out en volume, wat gelijk - tot een naast heel goede - tot een heel mooie aanbieding leidde, waarin de geboden info goed tot zijn recht kon komen. Met de complimenten van Philips.

Onderhoudscontract Provinciehuis Zuid-Holland voor BAM

Najaar 2023

Een onderhoudscontract voor 5 jaar met de optie tot verlenging met nog eens 4 jaar voor het merendeel van de Provinciehuis-gebouwen aan de Raamweg voor BAM. Wij schreven en maakten de stukken op. Een tamelijk ingewikkeld proces (meerdere afdelingen en nog veel mensen op vakantie) mondde uit in een sobere, funcionele en sterke aanbieding, die resulteerde in de best denkbare einduitslag.

Tender gescoord! 

Tender herontwikkeling hoofdkantoor ABN AMRO

April 2022 - juni 2023

In een zeer korte doorloopttijd van 18 dagen in 2022 werd samen met een geïnspireerd en ervaren BAM-team van Speciale Pojecten en dito tekstschrijver een 102 pagina's dik boek met een visie, een werkplan, referenties en CV's gemaakt voor de De Nieuwe Thuisbasis van ABN AMRO op de Foppingadreef. Een heel omvangrijk project, buitengewoon goed aan voorberreiding samengewerkt. Na een separate bouwteamfase van ± 1 jaar werd dit zeer grote werk van enkele 100-den miljoenen in de zomer van 2023 ook daadwerkelijk aan BAM gegund.

Tender gescoord!

Pier A, het zorgenkind van Schiphol krijgt nieuwe bouwer voor Final Dilevery: BAM

Zomer 2022

Twee bouwers werden uitgenodigd voor een plan om A-Pier voor Schiphol af te maken nadat het project na een groot conflict met de vorige bouwer meer dan half af, voor lange tijd stil was komen te liggen. Eén van de 2 genodigden was BAM Speciale Projecten. Met een heel kundige projectgroep werd een aansprekend plan ingediend ... en als winnaar uitgekozen. Wij gaven de stukken vorm, maakten de visuals, maakten een tijdlijn op de muur van het bedrijfsrestaurant, en leverde bouwstenen voor de start-up bijeenkomst. Geïnspireerd samengewerkt!

Tender gescoord! 

 Tender voor Maatwerk Meubilair op Schiphol  

Februari / maart 2022

Hemlock vond ons via internet, bij hun zoekaktie naar een partij die hun tenders naar een hoger niveau kon brengen. Steeds meer opdrachten in steeds diversere branches moeten anno 2022 met professioneel tenderen verworven worden. We hebben er enthousiast aan gewerkt en grote stappen gezet. We verzorgden de tekstredactie, schreven aan sommige stukken actief mee, maakten visuals en verzorgden de opmaak van de kwaliteitsdocumenten.

Tender KLM Epcor, 
Schiphol

Oktober 2021

Eén van de vele tenders voor de afdeling Utiliteit van Croonwolter&dros: het hoofdaannemerschap van een grote hal voor KLM Epcor samen met andere TBI-partners. Wij verzorgden de visuals, de opmaak van de stukken en de pptx-presentatie. Daarbij veel aandacht voor de argumenten die de klant belangrijk vond, zoals de teamsamenstelling en het functionering daarvan. Op basis van prijs werd dit project helaas aan andere partij gegund; de kwaliteitsdocumenten kregen een goede beoordeling.

Groot onderhoud John Frostbrug, Arnhem

Juli 2021

De John Frostbrug in Arnhem moest nodig onderhouden worden. Voor de gelegenheidscombinatie Mobilis-Iris maakten wij de stukken op.

Tender gescoord!

Sloop en herbouw zwembaden, Eindhoven

Juli 2021

Voor Hoppenbrouwers Techniek werkten whet e met hun team de tenderstukken uit voor zwembadencomplex Tongelreep in Eindhoven. Qua tekst en beeld. Daarbij veel aandacht voor visuele aspect van de inhoud. In de bijlagen werden deze inhoudsondersteunende schema's groot en helder weergegeven, in de tekst was ruimte voor een kleine weergave die naar bijlagen verwees.

Renovatie RWZI Tilburg

Maart - juli 2021

 
Het loont de moeite om risico's en kansen heel nauwkeurig en goed toegankelijk weer te geven. Dat is in deze tender bijv. gedaan. We werkten de in te dienen informatie die zeer technisch en ontoegankelijk van aard was om, en besteedde veel aandacht aan de heldere opmaak, de herkenbaarheid en het leesgemak. De aanbieding was van TBI-combinatie Croonwolter&dros - Mobilis. Sinds kort treden ze op als de WaterZuiveringenAlliantie, kortweg WZA.
Tender gescoord!

PVA inhuizing Openbaar Ministerie Maastricht

Mei 2021

Voor Croonwolter&dros Maastricht maakten we tender op voor de aanpak van de inhuizing van het OM in gebouw St. Annadal in Maastricht. De antwoorden op de 3 uitvragen pasten krap binnen de toegestane ruimte / aantal pagina's. Met nodige gepuzzel zijn we eruit gekomen, zonder daarbij op herkenbaarheid en visuele uitleg in te boeten.

Renovatie oude V&D / Hudson-gebouw R'dam

April 2021

Voor Croonwolter&dros verzorgden we de visuals en lay-out van de aanbiedingsstukken, deden we de redachtie van de intro en maakte er een mooi verzorgd boekje van + format voor presentatie. 

Aanbieding: Renovatieplannen Beursgallery Rotterdam

Energiewacht West: nieuw onderdeel Essent dient met onze support 1ste tender in

April 2021

Tekstredactie, visuals en opmaak boekje voor eerste grote onderhoudstender nieuw zelfstandig bedrijfsonderdeel van Essent: Energiewacht West. Goede samenwerking, enthousiast team, allemaal reuze benieuwd naar de uitslag. De 2 corporaties reageren binnenkort. We hebben veel tender-ervaring gedeeld en eerste, goede basis gelegd voor volgende tenders. Tender gescoord!

Herstelplan beruchte Bubbledeck-breedplaatvloeren 
ministeries

Maart 2021

Voor nieuwe klant 'OPPS' verzorgden we de visuals en lay-out van de aanbieding in mooi verzorgd boekje. 

Een aanbieding met innovatieve herstel-techniek voor 2 grote overheidskantoortorens te Den Haag.
Tender gescoord!

Tender renovatie kantoren Maanplein, voorheen KPN

Maart 2021

Renovatie van ex-KPN-gebouw op Maanplein in Den Haag. Een tenderplan van 38 pagina's met Plan van Aanpak + Bijlages. 

Wij verzorgden de opmaak, het goed presenteren van argumenten in de tekst en overige visuele materiaal van het plan.

Selectie TenneT-partner: aanleg/renovatie hoogspannings- stations voor komende 11 jaar

Najaar 2020

Een grote TenneT-tender voor combinatie Mobilis - Croonwolter&dros van de TBI-groep. Meer dan 375 pagina's in te leveren materiaal.

Wij verzorgden de visualisaties, infographics en vormgeving van de 10 documenten. Dit door de 9 schrijvers hierin mee te nemen, en te inspireren richting heldere weergave van de speerpunten en inhouden. 

Tender gescoord!

Nieuwe bereidingsapotheek ziekenhuis MST Enschede

Februari 2021

Eén van de vele tenders voor de medische sector: hier een bereidingsapotheek voor ziekenhuis MST in Enschede. 

Wij verzorgden de visuals en opmaak van het plan.
Tender gescoord!

Slibdroogfabriek, Alkmaar

Juni 2021 

Voor Mobilis maakten we een tender op. Veel aandacht voor een goede tekstbehandeling en verder nauwelijks ruimte voor visueel zichtbaart maken van de argumenten en pluspunten. Behalve bij de Planning: we maakten een +planning op A3-formaat. Daarbij pakken we uit met een plusplanning waarin de sterke punten, de toegevoegde waarde en beheersmaatragelen ook voor de leek meteen te zien zijn. Tender gescoord!

Logo's