| Kijk op beeld ... |

In het kort

• Maken visuals, infographics, schema's
• 2D- en 3D-tekeningen: van technische tekening -> communicatieve tekening
• Complete presentaties voor sprekers of stand-alone vertoning
• Vormgeving drukwerk + digitale media

Kader: interne en externe communicatie, voorlichting, reclame, marketing, PR, aanbestedingen, tenders en EMVI-communicatie

Actief sinds 1990

Een goed getroffen metafoor kan uren overleg overbodig maken, kan er voor zorgen dat een klant je teksten 100% snapt, kan binden en verbinden. Beelden / metaforen / visuals brengen mensen, teams en organisaties bij elkaar. De neuzen gaan dezelfde kant op, energieën komen samen, het geheel wordt meer dan de som der delen. Wij zijn al jaren geboeid door de werking van een goed gekozen beeld, zijn gespecialiseerd in het toepassen en uitwerken van visuals als efficiënte communicatie-tool. Een on-alledaags voorbeeld: het Ministerie van Defentie gebruikt voor al haar missies infografics om alle interne betrokkenen te informeren / briefen over de grote lijnen en de details.

We passen beelden / metaforen / visuals toe bij:
1. Strategische sessies, om de kern van de zaak te vinden, de inhoud samen te vatten en deze gezamenlijk te toetsen op juistheid.

2. Speeches en teksten van directies, beleidsmakers en projectleiders om de communicatiekracht te vergroten, en enthousiasme en samenwerking te stimuleren.

3. Ingewikkelde (technische) processen, om via visualisering in de voorbereidingsfase kostbare tijd te winnen. Iedereen heeft een gelijk beeld van het geheel, snapt hoe hij of zij een deelbijdrage kan leveren. En dat werkt.

Naar ontwerpvoorbeelden >>